NASZE USŁUGI

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prawo podatkowe bez obaw – oferta usług rachunkowych na najwyższym poziomie

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe jest źle oceniane przez większość przedsiębiorców. Skomplikowane przepisy i niedostosowane do dzisiejszych realiów funkcjonowanie administracji skarbowej jest oceniane jako jedna z głównych przeszkód w rozwoju przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Równie dużym problemem jest zbyt częsta zmiana prawa podatkowego. Zarówno osoby prowadzące własne firmy, jak i kadra menadżerska są zgodne, że nawet gorsze, ale stabilne rozwiązania przysparzają mniej kłopotów, choćby dlatego, że łatwiej jest oszacować związane z nimi ryzyko.

Niepewne prawo podatkowe skłania do poszukiwania rozwiązań, które pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian. Jednym ze sposobów jest korzystanie z wyspecjalizowanych firm oferujących usługi księgowe i doradztwo oparte na znakomitej znajomości przepisów oraz szybkim, poprawnym i zgodnym z orzecznictwem sądów interpretowaniu nowych rozwiązań pojawiających się w prawie podatkowym. Nasza firma oferuje swoim klientom usługi rachunkowe na najwyższym poziomie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawo podatkowe nie jest w stanie nas zaskoczyć.

Urząd podatkowy to instytucja niezbyt lubiana przez przedsiębiorców. Kontakty z administracją skarbową pochłaniają dużo czasu i często wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów. Korzystając z oferty naszej firmy, przedsiębiorcy nie muszą już dłużej przejmować się urzędem podatkowym. Na życzenie możemy reprezentować naszych klientów przed wszystkimi organami skarbowymi w sprawach każdego rodzaju, niezależnie o to, czy chodzi o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, czy prowadzenie sporu z administracją skarbową o niesłusznie naliczony zaległy podatek.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów oraz spraw kadrowo-płacowych, a także doradztwo podatkowe.

KSIĘGI HANDLOWA

Do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane m.in. spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne i spółki cywilne, jawne i partnerskie o ile ich przychód w poprzednim roku przekroczył równowartość 2 mln euro. Prowadzenie ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). Księgi handlowe służą zapisywaniu zmian w wartości majątku przedsiębiorstwa i jego zobowiązaniach, pozwalając na ustalenie osiąganego przychodu, kosztów i zysku lub straty. W ramach prowadzenia ksiąg handlowych dokonuje się zapisów dotyczących rozrachunków z podmiotami zewnętrznymi oraz własnymi pracownikami. Zapisuje się zdarzenia związane ze sprzedażą, zakupem oraz środkami trwałymi.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Księga przychodów i rozchodów jest prowadzona na podstawie art. 24a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 200 z późń. zm.) według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 728). W ramach KPiR prowadzi się ewidencję przychodów i wydatków: zakupów towarów i materiałów, ponoszonych kosztów, wypłacanych wynagrodzeń i wydatków na badania i rozwój.
Dla podatników zobowiązanych do prowadzenia KPiR prowadzi się też ewidencje na potrzeby podatku VAT, ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz rozliczenia z ZUS i US.KADRY I PŁACE

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi prowadzić dokumentację pracowniczą, a także rozliczać ZUS. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, w tym m.in. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych, aktualizację danych, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS i raportów RMUA; sporządzanie i rozliczanie list płac, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy i składanie deklaracji skarbowych za pracowników; rozliczanie zwolnień chorobowych i sporządzanie dokumentacji z tego zakresu; obsługę PFRON; przygotowywanie i prowadzenie ewidencji kadrowych oraz akt osobowych.

DORADZTWO PODATKOWE

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego są wykonywane na podstawie Ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 377) i obejmują udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenia rachunkowości, sporządzania zeznań i deklaracji skarbowych oraz reprezentowania klientów przed organami skarbowymi. Usługi doradcy podatkowego zapewniają najwyższy profesjonalizm i jakość wykonywanych działań, a firmy i osoby świadczące tego rodzaju usługi podlegają wpisowi na listę doradców po potwierdzeniu posiadanych kompetencji.

kontakt z nami
12 641-07-19
biuro@kpmsis.pl

odwiedź nas
ul. ks. M. Kuczkowskiego 14/14
31-619 Kraków

godziny otwarcia
Pn - Pt 6:30 - 16:30

zostaw kontakt