Zatrudnianie pracowników zawsze wiąże się  z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, naliczania i odprowadzania składek związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz prowadzeniem obsługi wypłat wynagrodzeń. O ile współpraca z administracją skarbową w tym obszarze rzadko nastręcza większych trudności, o tyle kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych mogą powodować wiele kłopotów. Hermetyczny i niemal całkowicie niezrozumiały dla laika język stosowany w prawie i praktyce ubezpieczeń społecznych sprawia, że bardzo ciężko zrozumieć nawet podstawowe zagadnienia. Dodatkowym wyzwaniem jest sprostanie wymogom Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o RODO.

Kadry i płace – kompleksowa obsługa firm

Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie Sp. z o.o. oferuje swoim klientom obsługę w zakresie wszystkich czynności niezbędnych przy zatrudnianiu, rozliczaniu składek i podatków za pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Dokonujemy zgłoszeń nowozatrudnionych pracowników do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych, zgłaszamy do ubezpieczenia członków rodzin pracowników, aktualizujemy dane w ZUS. Sporządzamy listy płac, imienne raporty dla osób ubezpieczonych (RMUA) oraz sporządzamy i wysyłamy deklaracje rozliczeniowe. Wysyłamy informacje o zwolnieniach chorobowych. Rozliczamy składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zasiadających we władzach spółek. Prowadzimy rozliczenia podatków związanych z odprowadzaniem zaliczek, przygotowujemy deklaracje o wysokości pobranych zaliczek (PIT-11, PIT 8b) oraz deklaracje roczne. Załatwiamy wszystkie formalności związane z PFRON. Prowadzimy wszystkie niezbędne ewidencje pracownicze. W razie potrzeby reprezentujemy firmę w ZUS-ie oraz urzędzie skarbowym. Załatwiamy formalności związane z umowami o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi. Wszystkie nasze działania są zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem o RODO.

Odblokowanie potencjału firmy – uwolnienie od formalności kadrowo-płacowych

Sprawy związane z załatwianiem formalności kadrowo-płacowych mogą być bardzo uciążliwe i pochłaniają często całą energię osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy pracownicze. Często niewiele czasu pozostaje na to, co rzeczywiście może się przyczyniać do rozwoju każdego biznesu – rekrutację nowych pracowników, planowanie i realizację szkoleń czy dbanie o dobrą atmosferę w zespole.

Powierzenie spraw związanych z obsługą kadr i płac wyspecjalizowanej i doświadczonej firmie, takiej jak Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie Sp. z o.o. uwolni potencjał firmy i pozwoli na koncentrację na planowaniu przyszłości i zwiększaniu konkurencyjności przez lepsze dbanie o rozwój pracowników.