Rzetelne i solidne prowadzenie ksiąg handlowych to nie tylko wymóg ustawy o rachunkowości, to także konieczność dla każdej firmy, która chce mieć wiarygodne dane do przeprowadzanych analiz finansowych, planowania budżetu i przygotowywania strategii działania na przyszłość. Prawidłowe naliczanie podatków, odprowadzanie ich w terminie i przygotowywanie wymaganych sprawozdań finansowych pozwala na uniknięcie sankcji ze strony fiskusa i prowadzenia kosztownych sporów sądowych z aparatem skarbowym. Jednak rzeczywistość gospodarcza jest bardzo złożona. Wciąż nowelizowane przepisy, zmieniające się interpretacje i pojawiające się wątpliwości co do prawidłowego sposobu postępowania to wyzwania, jakie stoją przed każdym działającym w Polsce przedsiębiorstwem. Większość firm wprost przyznaje, że oczekuje od prowadzących ich księgi handlowe wskazówek, jak interpretować przepisy prawa podatkowego. Jednak jedynym rzetelnym źródłem takiej wiedzy mogą być wyłącznie doświadczone firmy prowadzące doradztwo podatkowe. Choć wszyscy księgowi starają się śledzić orzecznictwo w sprawach podatkowych i ciągłe zmiany prawa, to tylko firmy wpisane do Rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesne księgi handlowe – element budowania przewagi konkurencyjnej

Wybór właściwej firmy do prowadzenia ksiąg handlowych znacznie ogranicza ryzyko biznesowe. Profesjonalni księgowi nie tylko mają wiedzę fachową na najwyższym poziomie, ale także są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. To jednak nie jedyna korzyść. Firma świadcząca usługi księgowe, która zatrudnia wykwalifikowanych pracowników to także szansa na wyjście poza tradycyjne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych i skorzystanie z zewnętrznego aparatu analitycznego, wspomagającego podejmowanie decyzji z dziedziny zarządzania finansowego firmą. Dobra firma księgowa to także element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa pozwalający na analizę kosztów, lepsze planowanie przepływów finansowych i optymalizację poziomu płaconych podatków.

Wybór firmy prowadzącej księgi handlowe – decyzja kluczowa dla bezpieczeństwa firmy

Ustawa deregulacyjna (Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz.U. 2014 poz. 768) dała możliwość prowadzenia usług księgowych także osobom i firmom bez żadnego doświadczenia i zweryfikowanej wiedzy. Jedynym wymogiem stała się pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za przestępstwa skarbowe i przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi. Kompletny brak mechanizmów weryfikacji to realne niebezpieczeństwo. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych ponosi także kierownik jednostki zobowiązanej do ich prowadzenia. Tym ważniejszy jest rozsądny wybór firmy o sprawdzonych kompetencjach i doświadczeniu.

Kancelaria podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie Sp. z o.o. ma 23-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych. Jest też doradcą podatkowym wpisanym do Rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego pod nr 431.