Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie Sp. z o.o. świadczy doradztwo podatkowe dla wszystkich zainteresowanych prawidłową interpretacją prawa i właściwym postępowaniem podmiotów gospodarczych, osób prywatnych, a także instytucji „trzeciego sektora”. Wciąż zmieniające się przepisy, mnożące się niejasności interpretacyjne i odmienne wyroki sądów administracyjnych z różnych rejonów kraju, zapadające w analogicznych postępowaniach sprawiają, że środowisko prowadzenia biznesu i działalności publicznej jest w Polsce wyjątkowo nieprzyjazne. Zdarzenie gospodarcze może być po latach ocenione przez służby skarbowe w zupełnie inny sposób. To, co dziś wydaje się zgodne z powszechnie stosowaną interpretacją organów skarbowych, może w przyszłości stać się podstawą do wymierzenia sankcji i naliczenia odsetek. Nawet przedsiębiorstwo czy organizacja dysponująca rozbudowanym aparatem prawno-księgowym nie jest w stanie nadążyć za tempem zmian i zapewnić sobie pewności komfortu działania bez ryzyka związanego z arbitralnymi ocenami urzędników skarbówki. Jedynym pewnym rozwiązaniem jest w tej sytuacji doradca podatkowy.

Doradca podatkowy – sojusznik przedsiębiorcy w zmaganiach z prawem podatkowym

Doradca podatkowy to zawód regulowany przez Ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 377). Osoby lub podmioty które świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego muszą być wpisane na listę doradców lub do rejestru podmiotów uprawnionych. Doradca podatkowy zapewnia swoim klientom porady z zakresu prawa podatkowego oparte o rzetelną wiedzę i znajomość orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych. Ma możliwość reprezentowania swoich zleceniodawców przed organami administracji publicznej, a także przed sądami w sprawach związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi. Może także prowadzić księgi i ewidencje podatkowe oraz sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe. Zgodnie z przepisami doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Jest też zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, a jego działania mogą być oceniane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych w oparciu o Zasady etyki doradców podatkowych.

Umowa o doradztwo podatkowe – jasne zasady współpracy

Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością figuruje w „Rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego” pod numerem 431. Podstawą naszego działania jest zawierana z klientem umowa o doradztwo podatkowe, która reguluje zakres wzajemnej współpracy i określa jakie działania mamy podejmować w interesie naszego klienta. Umowa o doradztwo podatkowe zawarta z naszą Kancelarią to pewność, że Państwa interesy będą należycie chronione podczas każdej czynności związanej z realizacją obowiązków podatkowych.